De race is al begonnen, ben jij al on track? Inleiding in mentale kracht.

Jeroen Rensel

Elke dag worden er ambitieuze doelen opgesteld, zowel in de privésfeer als in het bedrijfsleven. En even zo vaak worden deze doelen niet of nauwelijks behaald.  De oorzaak hiervan ligt niet zozeer in de drive om het doel te behalen of de ambitie van het doel, maar veelal in het onjuist opstellen van deze doelen en het  niet inzetten van de benodigde mentale kracht. De workshop bestaat uit zowel theorie als praktijkoefeningen. Er is ruimte voor persoonlijke vragen welke op groepsniveau worden uitgelegd.

Deze workshop is voor iedereen (trainers, coaches en professionals) die wil leren, en daarmee voor jezelf of voor een ander te gebruiken, hoe je doelen op een juiste manier kunt opstellen en bovenal hoe je mentale kracht kunt gebruiken om deze doelen nu wel eens te behalen.

Website: www.rnsl.nl

NVNLP Najaarscongres 2019 Overzicht