De ontwikkeling van een ruimtelijke, op NLP gebaseerde psychische diagnose

Lucas Derks

Veel NLP-coaches en psychotherapeuten stuiten erop, dat er in de reguliere psychotherapeutische, psychiatrische hulpverlening gebruik wordt gemaakt van een complexe psychodiagnostische terminologie. Dat kan al spelen bij clienten die via een arts komen of in contact met GGZ of ziektenkostenverzekering.

Binnen NLP-opleidingen spelen officiële psychische diagnostische benamingen een heel geringe rol. En vaak zien we ook geen verband tussen de diagnoses en de gekozen behandelingen: waardoor het voor de meestal zeer praktisch ingestelde NLP-ers niet de moeite waard lijkt zich hierin te verdiepen.

Vanuit het werken met NLP - tijdlijnen en het sociaal panorama en enkele andere benaderingen - heeft zich impliciet een vorm van diagnostiek ontwikkeld, waarbij het verband met de gekozen interventies juist heel sterk is. Deze diagnostiek is nog in ontwikkeling, maar al heel bruikbaar. In deze workshop zal deze worden voorgesteld en ook aan de praktijk worden gekoppeld. 

Deze workshop is voor Practitioners en Masters.

Website: www.somsp.com en www.shop.somsp.com

NVNLP Najaarscongres 2019 Overzicht