Waarom moeilijk blijven doen als het ook makkelijk anders kan

Jan Collewijn en Mark Nijman

De participatie samenleving eist van iedere deelnemer het mentale vermogen om weloverwogen keuzes te maken in alle contexten van het leven. Hiervoor heeft 4FIER de 4FIER GLi (Gezonde Leefstijl interventie) ontwikkeld.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de 4FIER GLi methode: Zolang het leven zich voltrekt volgens plan zijn we allemaal onbewust bekwaam. En soms zit het tegen. Iedereen krijgt wel eens te maken met tegenslag. Bij tegenslag moet je denken aan: ziekte, ontslag, overlijden, geboorte, scheiding, faillissement, ruzie, een ongeluk(je), pesten, discriminatie, vakantie, rood staan, etc.. Feitelijk kan alles dat stress oplevert als een tegenslag opgevat worden. Het is immers maar net welke betekenis wij zelf aan de gebeurtenis geven. Een ervaring blijft zich herhalen tot het leerelement dat erin opgesloten zit, is aangenomen voor ontwikkeling. 

Deze vooronderstelling duidt de functie van een tegenslag-ervaring. 

Bij negeren van het leerelement van de tegenslag ervaring, zullen we telkens als het ermee verbonden anker getriggerd wordt, de tegenslag-ervaring herbeleven. Op deze manier houden we onze ontwikkeling tegen en ons ‘lijden’ in stand.

In deze workshop leer je hoe je tegenslag-ervaringen positief herkadert, in dienst van mentale ontwikkeling en emotionele groei. 

Deze methode geeft je zelfbewustzijn een boost en zet de turbo aan op het praktisch toepassen van je vakbekwaamheden. We gaan elkaar en ieder voor zichzelf, in 8 stappen de Neurologische Niveaus inzetten voor eenvoudig, constructief en pragmatische ontwikkeling. 

Tijdens deze overzichtelijke ‘ontwikkel reis’, ervaar je zelf hoe het is om intrinsiek gemotiveerd destructief gedrag, spelenderwijs in te sluiten. Om vervolgens door transformatie, de negatieve ervaring, als brandstof voor ontwikkeling aan te wenden, in dienst van persoonlijk welzijn.

Website: www.4fier.nl

NVNLP Najaarscongres 2019 Overzicht