Zoom instaleren en deelnemen via Zoom

We maken gebruik van Zoom. Zoom is een cloud dienst waarmee je online aan een vergadering of webinar kunt deelnemen. Het enige dat je nodig hebt is een pc, tablet of telefoon, voorzien van speaker(s) en bij voorkeur ook uitgerust met microfoon en camera.

Om gebruik te maken van Zoom is het verreweg het handigst om van te voren de Zoom applicatie te installeren. Deze zogeheten Zoom-client zorgt ervoor dat de communicatie via Zoom eenvoudig verloopt. 

Je kan er ook voor kiezen om de Zoom app pas te installeren op het moment dat de eerste webinar/workshop begint. We adviseren je om de Zoom app al eerder te installeren.

Tenslotte is het ook mogelijk om Zoom te gebruiken zonder dat je de App installeert. Deze laatste optie wordt nogal eens gebruikt in die gevallen, waarin Zoom niet veilig wordt geacht. 

We kunnen je echter verzekeren dat Zoom volkomen veilig is en dat je met een gerust hart de Zoom applicatie kan installeren. Voor alle zekerheid hebben we in deze beschrijving tevens opgenomen hoe je de Zoom app weer van je pc kan verwijderen.

Hierna staan achtereenvolgens de volgende beschrijvingen:

 


 

Zoom - installeren en deelnemen Overzicht