Belangen en verlangen – deel 1 Masterclass

Jos Dolstra

De persoonlijkheid wordt in zijn gedrag aangestuurd door oude ervaringen, overtuigingen, aangeleerde waarden en belangen. Belangen kunnen zo emotioneel beladen zijn, dat het moeilijk is het eigen belang te overstijgen.
Veelal gedragen we ons vanuit automatismen. We doen wat we altijd al deden met dezelfde outcome en feed back tot gevolg. In coaching wordt meer de vraag gesteld “wat wil je worden” dan “wie wil je Zijn”? In deze training staat de  centraal hoe we de overgang kunnen maken van gestuurd worden naar zelfsturing.

Om te geraken buiten de kaders van ons model van de wereld worden lichaamsgericht interventies ingezet in samenwerking met taal. Door beide ingangen te combineren ontstaat een effectieve en creatieve manier om inzichten op te doen, die met praten alleen moeilijker te bereiken zijn. Deze methode Body & Mind Language is een erkende coachmethode en werd ontwikkeld door Jos Dolstra.

Outcome
Inzicht in het handelen van de persoonlijkheid en diens drijfveren. Begrip van het effect van onze waarneming op het duiden van de situatie en ons gedrag hierop. Waarom doe ik wat ik doe en zijn er andere mogelijkheden? Theorie en ervaringsgerichte interventies waarbij het lichaamstaal en gesproken taal elkaar versterken.

* Deel 2 van de Masterclass wordt gegeven in de middag. Aangeraden wordt om eerst deel 1 te volgen.

Jos Dolstra
Jos Dolstra studeerde danstherapie, NLP, intuïtieve ontwikkeling. Zij is de grondlegster van het instituut voor Body & Mind Language en auteur.
Zij geeft met veel plezier bijscholingen in het werkveld.
Veel NLP coaches en trainers hebben inmiddels BML gevolgd en toegevoegd aan hun eigen bagage.
https://www.josdolstra.nl/