This will change the way you think change works

Wassili Zafiris

RETeC Relatie Emotie Therapie en Coaching is ontwikkeld door Wassili Zafiris uit het baanbrekende onderzoek van neuro-wetenschapper Lisa Feldman Barrett. Zij heeft zichzelf de volgende onderzoeksvraag gesteld: "Hoe ontstaan emoties?" Een briljante vraag met enkele verrassende conclusies:

  • Emoties zijn geen reacties op externe gebeurtenissen.
  • Pasgeborene hebben geen emoties.
  • Van buitenaf kan je niet vaststellen welke emotie iemand heeft.
  • Het is niet waar dat bepaalde delen van je hersens (zoals de amygdala) verantwoordelijk zijn voor je emoties.
  • Emoties zijn niet gelokaliseerd in een bepaald deel van je brein (je reptielen brein).
  • Emoties zijn niet universeel, maar cultureel bepaald (met dank aan Aranka van der Pol).

Deze en andere onderzoeksresultaten schijnen een ander licht op zaken als 'emotionele regulatie', 'therapie', 'coaching' en 'persoonlijke ontwikkeling'. Vooral een ander licht op hoe verandering werkt in mensen. Vanuit zijn achtergrond als hoofd neurologie revalidatie (als fysiotherapeut) i.c.m. zijn uitgebreide modelleer ervaring is Wassili gaan onderzoeken hoe deze neuro-wetenschappelijke inzichten vertaald konden worden naar 'het gesprek'. Het resultaat? RETeC, Relatie Emotie Therapie en Coaching.

Wil je leren hoe emoties gemaakt worden en wat dat betekent voor verandering? Geef je dan op voor de RETeC presentatie.

Wassili Zafiris
Wassili Zafiris (1964) is NLP master trainer, coach, onderzoeker, auteur en public speaker. Hij heeft 25 jaar ervaring in persoonlijke en bedrijfsmatige veranderprocessen. Hij was de mental coach van het Nederlands Dames Volleybalteam.

In 2017 ontving hij een Fellowship van The International Institute of Organizational Psychological Medicine. In zijn laatste boek Geluk is Deprimerend (2016) beschrijft hij zijn baanbrekende methode om depressieve gevoelens d.m.v. coaching te transformeren naar Levenslust. Wassili is coauteur van het tweemaal genomineerd boek IK BEN niet alleen op de wereld, over het empirische onderzoek in een organisatie naar leiderschap en weerbaarheid. In 2008 heeft hij samen met A. van der Pol het boek EETlust geschreven over de mindset van de 10 beste chefs in de wereld.

Hij is de ontwikkelaar van de RETeC methode, mede ontwikkelaar van het businessmodel Meaningful Profit en docent aan de Global School voor Entrepreneurship and Innovation. Hij geeft masterclasses leiderschap aan Nyenrode Business University. Wassili is oud-bestuurslid van de Internationale Coach Federatie zowel in Nederland als Europa en klimaat Leider bij Al Gore.
www.wassilizafiris.nl