Van reactie naar creatie - deel 2 Masterclass

Jos Dolstra

In deze verdieping zien we verschillende perspectieven onder ogen en van daaruit hun consequenties.
Fundamentele levensvragen als “wie ben ik en waartoe ben ik” raken aan het niveau van missie/lotsbestemming.
Hoe kan ik een outcome kiezen die wordt gemotiveerd door een hogere motivatie en niet wordt geblokkeerd door een minder ontwikkeld/getraumatiseerd deel in mijzelf?
De keus voor wie je kiest te zijn is van invloed op jouw keven en het collectief.
Gedrag op het niveau van de persoonlijkheid is erop gericht te overleven en veiligheid en behoud van identiteit centraal te stellen.
Vanuit een hoger motief willen we onze wezenlijkheid uitdrukken, onze waarden tot  expressie laten komen en in gedrag belichamen waar we ten diepste in geloven.

In deze verdieping neemt Jos Dolstra je mee op de ontdekkingsreis naar je diepste beweegreden. Volgens de visie van Body & Mind Language is GROEI iets anders dan verandering. Veranderen betekent niet altijd dat we vooruitgaan.
Groei is altijd verweven met bewustzijn. De interventies uit BML zijn gericht op bewustzijnsontwikkeling, ervaren en belichamen.

Outcome
Verdieping van het inzicht in het eigen handelen en het effect hiervan op de uitkomst. Inzicht in het verschil tussen handelen vanuit de Doen-staat en de Zijn-staat.  Theorie en ervaringsgerichte interventies, waarbij gesproken taal en lichaamstaal elkaar versterken.

* Deel 2 van de Masterclass geeft een verdieping op deel 1. Aangeraden wordt om eerst in de ochtend deel 1 te volgen.  

Jos Dolstra
Jos Dolstra studeerde danstherapie, NLP, intuïtieve ontwikkeling. Zij is de grondlegster van het instituut voor Body & Mind Language en auteur.
Zij geeft met veel plezier bijscholingen in het werkveld.
Veel NLP coaches en trainers hebben inmiddels BML gevolgd en toegevoegd aan hun eigen bagage.
https://www.josdolstra.nl/