Wat is de denktank

In de afgelopen ALV van 24 november 2018 hebben wij bij agendapunt "Voorgestelde koers voor de toekomst" besproken hoe wij de toekomst van de NVNLP gestalte willen geven.

Aan dit voorstel hebben we invulling gegeven door middel van een "denktank". Deze denktank bestaat, naast een afvaardiging uit het bestuur, uit leden die betrokken zijn bij de vereniging en graag willen meedenken hoe wij de toekomst gestalte geven.

Inmiddels is er een groep leden, die zich hiervoor inzet.

Hieronder willen we je graag een impressie geven wat daar zoal is gebeurd. Aangezien dit gedeelte alleen zichtbaar is voor leden, moet je ingelogd zijn.