Feedback en klachten

Bent u als cliënt of cursist van een aangesloten NLP Opleidingsinstituut, NLP Trainer of Persoonlijke Begeleider van mening dat er in strijd is gehandeld met onze uitgangspunten? Dan kunt u hiervan melding maken bij het secretariaat of direct een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als NVNLP-lid of andere belanghebbende kunt u een feedback geven over het handelen van een NVNLP-lid.