Kwaliteitsborging online NLP-trainingen

In deze tijden van corona worden diverse online NLP-trainingen gegeven. Dat het verzorgen van opleidingen langs digitale weg invloed heeft op de kwaliteit ervan, is evident.

NVNLP volgt de internationale standaards voor wat betreft de aanpassing van de kwaliteitsnormen voor online opleidingen. Deze aanpassingen gelden vooralsnog zolang de corona-maatregelen van kracht zijn. De aanpassingen houden in dat, om voor accreditatie in aanmerking te komen, een opleiding of training aan de volgende eisen moet voldoen:

  • De training wordt live gegeven, dus geen vooraf opgenomen cursus
  • De training wordt live bijgewoond door de studenten
  • De training moet alle elementen bevatten waaruit deze normaliter bestaat, bijvoorbeeld demo's, Q&A-sessies, oefeningen en dergelijke
  • Er zijn digitale breakout rooms (een sub-groep van de deelnemers die afgeschermd zijn van de rest) beschikbaar voor de studenten om oefeningen uit te voeren, waarbij zij kunnen worden geobserveerd door een supervisor. De trainer dient ALLE studenten te kunnen observeren gedurende de training
  • Ecologie-check - er moet terdege rekening worden gehouden met bepaalde elementen van de cursus, die niet geschikt zijn om online te leveren, bijvoorbeeld het werken met tijdlijnen
  • Er is een face-to-face evaluatie- en integratiemoment, voordat het certificaat wordt toegekend