Anneke Dürlinger

Hoe maak je van je ‘tegen’standers je ‘mede’standers?
Twee concrete methodieken die je als trainer, teamleider of voorzitter kunt gebruiken om tot constructieve samenwerking te komen.

Kritiek uit de weg gaan of met extra overtuigingskracht je mening verkondigen zijn manieren om je eigen ‘wereldmodel’ centraal te stellen. En juist dan mis je datgene wat de kwaliteit van het (groeps)proces tot een hoger niveau brengt. Het regisseren van kritiek geldt voor het gedragsniveau. Hierbij staat de vraag centraal:

Hoe kun je kritiek zo regisseren dat de ander zich gehoord voelt en tot tevredenheid komt en jij er wijzer van wordt.

Echter als iemand in een groep het niet met je eens is, dan ligt dit meer op het niveau van overtuigingen. En dan staat de vraag centraal: Hoe kun je verschillende standpunten respecteren op hun pragmatisch nut?

Het bovenstaande gaf aanleiding tot de ontwikkeling van twee verschillende methodieken:
- Het regisseren van kritiek
- Pragmatisch evalueren

Bij de eerste methodiek, die Anneke Dürlinger zelf ontwikkelde, activeer je in essentie het oplossingsgericht denken van de ander.

De tweede methodiek werd geboren uit de samenwerking tussen René Duba en Lucas Derks en komt voor uit het pragmatisme-gedachtengoed van Williams James (oorspronkelijk van Charles Saunders Peirce)

Tijdens de workshop krijg je uitleg van de methodieken en het bewust gebruik van de NLP-elementen die hierbij een rol spelen, zoals sleutelwoorden, criteria, het helder krijgen van onderliggende overtuiging, metaprogramma’s, waarnemingsposities, ruimtelijk ankeren, dissociatie en associatie. Ook zul je ervaring opdoen met het toepassen van beide twee methodieken.

Wat levert het op?
- Het gebruiken van kritiek om tot een betere kwaliteit te komen.
- Het elegant en adequaat adresseren van meningsverschillen.
- Het serieus nemen van elkaar.
- De lol van het aangaan van wat je eerst mogelijk uit de weg ging.

Anneke Durlinger is ondermeer Fellow Member Trainer IA-NLP en auteur. Tijdens de International NLP Conference in mei 2018 in London verzorgt zij de workshop ‘How to pragmatically evaluate different views?’
   
www.tjoys.nl        https://www.nlpconference.com/annekedurlinger

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>