Jolie Lancker en Angelieke Stikkel

NLP en LIP - het Levensfase Integratie Proces

Vanuit volwassenheid naar een toekomst met meer autonomie.

In deze workshop staan de verschillende levensfasen van de mens centraal en de verwerking hiervan in de persoon die we vandaag de dag zijn. De LIP-methodologie helpt om invloeden uit het verleden die relevant zijn voor het ‘hier-en-nu’ te aanschouwen, erkennen en los te laten. Waardoor wij ons, vanuit een dieper verstaan van onszelf, verruimd open kunnen stellen voor de toekomst.

Vaker dan we denken spelen bij stagnerende processen, gebeurtenissen uit het verleden een rol. Onverwerkte ervaringen uit onze kinder- en jeugdtijd, maar ook uit de periode daarvoor toen wij nog in de buik van onze moeder zaten, werken door in het ‘hier-en-nu’ als zij onvoldoende zijn geïntegreerd. Zij belemmeren (on)bewust een voorwaartse beweging, waardoor we in herhalende patronen terecht komen. 

Om dit te doorbreken, kan het helpend zijn om ons inzicht te vergroten ten aanzien van deze levensfases. Hoe gingen we in de diverse fases om met impactvolle gebeurtenissen? Welke hulpbronnen spraken we aan? Wat was helpend/ dienend en wat ook niet? Wat nemen we hieruit mee voor het ‘hier-en-nu’?  Door te zien en erkennen wat ons tot hier heeft gebracht, de positieve intentie, kan er met respect en in vrijheid naar gekeken worden. Vanuit deze basis, ontstaat de mogelijkheid om het leven en de toekomst met meer autonomie tegemoet te treden. De ruimte voor het volwassen zelf en present zijn wordt groter. Waardoor meer harmonie kan worden ervaren.   

Wat gaan we doen?
Deze relatief nieuwe insteek maakt gebruik van de mogelijkheid van plaatsvervangend waarnemen. Je kijkt binnen het LIP vanuit de eerste positie als volwassene naar delen van je jongere zelf, die door anderen worden gerepresenteerd. Zintuiglijke observaties en beleving worden benoemd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om je hier op verschillende niveaus mee te verbinden. Daarnaast oefen je, door gebruik te maken van verschillende waarnemingsposities, hoe je dit als interventie vorm kunt geven in 1-op-1 begeleiding.

Ook zal er vanuit de volwassen positie een bepaald deel uit een eerdere levensfase worden uitgewerkt. Daarnaast zal geoefend worden met het plaatsvervangend waarnemen. In de middag ligt het accent op het LIP in de praktijk. Dit krijgt concreet vorm door te werken met (in ieder geval) de volgende vier posities: het ongeboren kind, het kind, de puber/ adolescent en de volwassene. Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer die zich openstelt voor het integratieproces, kan daar een vijfde en zesde positie aan worden toegevoegd: namelijk die van de rijpe volwassene en de oudere.

Hoe krijgt dit praktisch vorm?
De workshop biedt een goede kennismaking en concrete ervaringen met deze methodiek. Zowel de theoretische achtergronden van de methode als ervaren en oefenen. 

Jolie Lancker is NLP Master Practitioner en Angelieke Stikkel is Psychosociaal therapeut met een specialisatie op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding. Ze hebben een gemeenschappelijke achtergrond op het gebied van coaching, verlies- en rouwbegeleiding, systemisch werk en familieopstellingen.

http://www.lancker-stikkel.nl/

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>