Joost Vanhove

Het PAVA-bewustzijnsmodel voor innerlijke navigatie en coachingDeze workshop biedt professionele begeleiders en leidinggevenden een ervaringsgerichte kennismaking met het PAVA-bewustzijnsmodel: een effectief en holistisch ontwikkelingsmodel voor bewustwording. 

PAVA is een eenvoudig en veelgebruikt model voor coaches en zelf-ontwikkeling, dat je in staat stelt in iedere situatie meer bewustzijn, levensvreugde en zingeving te creëren. Het model is het resultaat van een jarenlang modelleerproces en fungeert als een alomvattend kader om levensvraagstukken en thema’s uit de actualiteit te duiden en te verhelderen. Met herkenbare NLP-elementen is de methodiek zonder verdere training direct voor iedereen toepasbaar.

De afgelopen 15 jaar heeft NLP Trainer Joost Vanhove binnen diverse uiteenlopende methoden van bewustzijnsgroei die factoren in kaart gebracht die het meest onze graad van efficiëntie, geluk en zingeving bepalen. Daarbij zocht hij naar de doorslaggevende parameters voor duurzame, positieve verandering en naar hun onderlinge samenhang. Ook legde hij vast welke ‘valse vergelijkingen’ en ‘valse tegenstellingen’ vaak onbewust een rol spelen, ook bij professionele coaches en trainers. Dit onderzoek resulteerde uiteindelijk in het toegankelijke PAVA-bewustzijnsmodel.

Op elk moment van je leven heb je een bepaalde basishouding ten opzichte van jezelf, van anderen en van je levenssituaties. Die fundamentele attitude hangt samen met je bewustzijn op 4 verschillende vlakken: zintuiglijke waarneming, emotionele houding, mentale richting en fysieke actie. Je huidige niveau van bewustzijn – op elk van deze 4 pijlers - kleurt al je ervaringen en bepaalt of je je goed voelt bij datgene waar je mee bezig bent en of je er succesvol in bent. De afkorting PAVA staat voor deze 4 fundamentele pijlers van bewustzijn: Perceptie (situaties zuiver kunnen waarnemen, ongefilterd door je interpretaties), Acceptatie (alles volledig accepteren zoals het is -dit betekent niet ermee akkoord gaan of je erbij neerleggen-), Visie (gericht zijn op wat je wil en op wat het beste is voor alle betrokkenen; dus niet op de moeilijkheden of problemen) en Actie (daadkrachtige actie met effect). Door je bewustzijnsniveau in steeds meer situaties te leren verhogen voor elk van deze PAVA-kwaliteiten, bereik je meer levensvervulling.

Tijdens de workshop krijg je inzicht in de achtergronden en theorie van het PAVA-bewustzijnsmodel, afgewisseld met oefeningen om de kracht van het model direct te kunnen ervaren. Een aantal processen doen we zittend. Als de ruimte er zich toe leent kunnen we ook enkele oefeningen doen met plaatsankers, hetgeen nog krachtiger werkt. Tijdens de demonstraties hebben de deelnemers de keuze om de demonstratie te volgen of om direct zelf de oefening te doen met een zelfgekozen onderwerp.

Joost Vanhove: ‘Het PAVA-bewustzijnsmodel biedt ook enkele zeer nuttige invalshoeken om een aantal hete hangijzers uit de actualiteit helder te kaderen: zoals het onafhankelijkheidsstreven van individuen en volken, fundamentalisme, extremisme en geweld. Hoe herken je bijvoorbeeld, om het even in welke situatie, de oorzaak van conflict en geweld en hoe weet je of je, vanuit NLP standpunt, zelf (ongewild) bijdraagt aan conflict of dat je een bijdrage bent voor verbondenheid, samenwerking en ondersteunende oplossingen.’


Joost Vanhove behoort tot de eerste generatie internationaal erkende NLP trainers in Vlaanderen. Hij heeft 30 jaar ervaring in coaching, psychotherapie en in het geven van trainingen. Hij is ondermeer componist en heeft specialisaties in psycho-en neuro-linguistiek, ademhalingstherapie, stem- en klankwerk, energiewerk, sjamanisme en Reiki.

www.centrumgea.be

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>