Jos Dolstra

Belichamen van bezieling, het eigen belang voorbij

Van overlevingstrategieën en stress naar heelheid, creativiteit en speelsheid

Tijdens deze workshop zal Jos Dolstra trainers en coaches uitnodigen hun eigen gedrag te verkennen en te ervaren van waaruit dit gedrag wordt aangestuurd. Om de bereidheid te onderzoeken voorbij het eigen belang in het belang van het grotere geheel te handelen. En welke rol het eigen belang daarin speelt, want geen handelen kan blijven bestaan als het stress oplevert en ten koste van jezelf gaat.

Stress wordt in de hedendaagse samenleving vaak gerelateerd aan overbelasting; een teveel aan werkzaamheden. Vaak wordt over het hoofd gezien dat overspannenheid ontstaat door een verwijdering tussen wat men in het dagelijks leven doet en wat men vanuit het wezenlijke (ziels-) niveau vorm wenst te geven. Hoe brengen we dat samen?

Niet verwerkte emoties slaan zich op in het lichaam en zorgen voor spierspanning, blokkades of zwakte. Deze blokkades hebben een directe relatie met (onbewuste) overtuigingen, die opnieuw worden geactiveerd als het lichaam in beweging komt. Deze overtuigingen raken aan ons bestaansrecht en onze eigenwaarde: Mag ik er zijn? Ben ik goed genoeg?

Minderwaardigheid heeft een verband met het lichaam, omdat onze persoonlijkheid wordt geïdentificeerd met onze lichamelijke vorm en de gedachte oproept ‘Dit is wie ik ben’. Vanuit de lichamelijke vorm gaan we over tot vergelijk van onszelf met de ander en oordelen en veroordelen we.

In onze kindertijd willen we een plek verwerven in het gezin. We reiken uit en verlangen naar liefde en geborgenheid. Als we gekwetst raken in deze uitreiking en denken dat we niet waardevol genoeg zijn, trachten we ons te beschermen tegen de herhaling van pijn. We vormen een psychische verdedigingsmuur om ons heen, die geheel terug te vinden is in ons fysieke stelsel.

De overlevingsstrategie die we als kind aannemen, leidt tot een identificatie die we vorm geven in een rol. Deze rol nemen we onbewust mee ons verdere leven in.

Het is moeilijk om deze rol los te laten omdat de oorsprong stond voor het bieden van veiligheid en bestaansrecht. De mens die zich blijft verbinden met de aanpassing die hij als kind heeft gemaakt, blijft afgeschermd van de beleving van creativiteit en speelsheid.

Op het niveau van de persoonlijkheid ervaren we onszelf als afgescheiden van de ander. Deze fragmentatie wordt weergegeven in ons lichaam. Het is belangrijk ons te realiseren dat we altijd heel zijn en dat de afdruk van deze heelheid in de fragmentatie (delen van de persoonlijkheid) is terug te vinden. Wanneer we deze heelheid bewust kunnen ervaren, hebben we toegang tot onze volledige potentie en wordt deze niet geblokkeerd door delen van onszelf die in een kinderlijk stadium van groei zijn blijven steken. Kunnen handelen voorbij je ego is verbonden aan het terugvinden van de heelheid die achter het opgezette masker wacht om toegelaten te worden.

Jos Dolstra: ‘Ik hoop dat het de deelnemers het besef geeft dat er meer is dan coachen op het niveau ‘van doelen halen’. De workshop geeft coach en trainer de gelegenheid ook na te denken over het ‘waartoe, van waaruit’ de cliënt iets doet. Ecologie, ethiek…het zijn woorden die leiden naar samenhang en zuiverheid van onze daden met het grotere geheel.´

Draag makkelijke kleding.

Jos Dolstra is NLP Trainer, grondlegster van Body & Mind Language en tevens hoofdtrainster van de gelijknamige opleiding.

www.bmli.nl

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>