Lucas Derks

DAS-methode - Depression in Awareness Space

In deze workshop onderzoeken we hoe verschijnselen in de mentale ruimte, die tot depressieve klachten aanleiding schijnen te geven, met NLP aangepakt kunnen worden.

Het fenomeen ‘Depressie’ is zo veel voorkomend, dat iedereen die individueel met cliënten werkt het tegen komt. Lastig is dat cliënten vaak zelf niet precies weten wat er met ze aan de hand is en zich soms ook niet realiseren dat ze depressief zijn.

Wanneer we de persoonlijke tijdlijn van depressieve cliënten modelleren, vinden we vaak problemen met de toekomst (zwart, krom, afgebroken etc.). Ook maken deze cliënten vaak melding van traumatische ervaringen. Wanneer we de herinneringen aan die ervaringen in de mentale ruimte proberen te localiseren, zitten ze vaak dichtbij of zelfs in het lichaam. Er kan ook juist sprake zijn van permanente dissociatie van die herinneringen. Dan zijn ze in de mentale ruimte juist op grote afstand van de cliënt gelocaliseerd, ver buiten het gewone bewustzijnsveld. Daarnaast kunnen we in het sociaal panorama van deze cliënten ook op personificaties van een overledene stuiten, die op prominente locaties in hun sociaal panorama zijn blijven staan. Al deze diagnostische mogelijkheden vallen binnen het kader van de Mental Space Psychology.

Wat echter de laatste jaren Derks volle aandacht heeft zijn de ‘donkere verschijnselen’ die cliënten in dit kader kenbaar kunnen maken. Ze spreken bijvoorbeeld over zwarte wolken, sluiers, zones of gebruiken metaforen als zwarte gaten, donkere muren en obstakels. In deze workshop onderzoeken de deelnemers hoe deze verschijnselen in de mentale ruimte, die tot depressieve klachten aanleiding schijnen te geven, met NLP aangepakt kunnen worden.

In de laatste INzicht (herfst 2017) wordt het werk van Lucas Derks en de benadering van de Mental Space Psychology uitgebreid toegelicht. De DAS-methode (Depression in Awareness Space) is daar een onderdeel van en wordt momenteel in een wetenschappelijk onderzoek nader op effectiviteit onderzocht.

www.sociaalpanorama.nl

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>