Marcel Hendrickx

De OCP-methodiek in het kader van perfectionismeMethodiek voor (toekomstige) coaches voor de behandeling van perfectionisme, gebaseerd op het werken met delen vanuit NLP 

Perfectionisme is een veel voorkomend fenomeen en kan aan de basis liggen van burn-out en diverse andere lichamelijke klachten. Het is een patroon dat duidelijk gestuurd wordt vanuit het onbewuste. Voor mensen die er veel last van hebben, is het moeilijk om daar via hun cognitie verandering in aan te brengen. OCP staat voor het ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme en biedt een effectieve benadering.

De universiteit van Leuven heeft de effectiviteit van de OCP-methodiek onderzocht en de resultaten van dit onderzoek zijn ronduit positief. OCP gaat er vanuit dat er een intern deel verantwoordelijk is voor dit patroon en laat de coachee met dit deel kennismaken – het representeren en een naam geven. Ook leert de coachee het deel kennen dat in staat is alle eigenschappen die het vrije kind heeft in zich te laten leven.

Die delen staan voor de linker (het denkcentrum) en de rechter hersenhelft (het voelcentrum). De coach gaat gesprekken aan met beide delen met het doel de delen gelijkwaardig met elkaar te laten samenwerken. Gans de methodiek kan je bekijken als één grote metafoor, waardoor de coachee de kans krijgt nieuwe overtuigingen te doen ontstaan. Die overtuigingen vormen de basis voor nieuw gedrag en een nieuw positief patroon.

Tijdens de workshop krijg je een kort overzicht van wat perfectionisme is, wat de symptomen zijn en de gevolgen op lichamelijk vlak. Je krijgt een overzicht van wat OCP inhoudt, waarna je zelf aan de slag gaat met het definiëren van de delen en met je vrije kind terug een plek te geven in je leven. Dit vrije kind (ofwel de kunst om in alle vrijheid van jezelf te houden en jezelf helemaal oké te vinden) is een belangrijke tool in ons leven.  Velen hebben die beleving echter volledig naar de achtergrond gebannen.

Wat levert het op?
De workshop geeft je de kans de volgende zaken mee te nemen:
- Filters om bij jezelf en anderen perfectionisme te herkennen
- Een duidelijk zicht op wat OCP te bieden heeft en hoe het werkt
- Terug in contact met je vrije kind en een manier om dit contact te bestendigen

Marcel Hendrickx is NLP Trainer, coach en partner binnen Het Ontwikkelingsinstituut in België.

www.hetontwikkelingsinstituut.be