2017: NLP & Een betere wereld ?

Programma & Flyer Najaarscongres 25 november

 

 

Ontvangst (9:15)

Lokatie: Bergse Bossen, Driebergen

Plenaire sessie (9:45 – 10:45)

Opening en plenaire bijeenkomst

Opening en aandacht voor de projecten NLP & Maatschappij van Erna Smeekens en Angélique de Graaff

 *** Ochtendworkshops (11:00 – 12:45)

*** 

Bouke de Boer: NLP bekeken door een systemische bril

Een workshop voor iedereen waarbij de integratie van NLP en Systemisch Werk centraal staat, zowel richting privé als werk.

*** 

Lucas Derks: DAS-methode - Depression in Awareness Space

Hoe kunnen verschijnselen in de mentale ruimte, die tot depressieve klachten aanleiding schijnen te geven, met NLP aangepakt worden?

*** 

Jos Dolstra: Belichamen van bezieling, het eigen belang voorbij

Van overlevingstrategieën en stress naar heelheid, creativiteit en speelsheid

*** 

Joost Vanhove: Het PAVA-bewustzijnsmodel voor innerlijke navigatie en coaching

Een ervaringsgerichte kennismaking met het PAVA-bewustzijnsmodel voor professionele begeleiders en leidinggevenden.

*** 

De ochtendworkshop van Jolie Lancker en Angelieke Stikkel vervalt.

*** 

Sytse & Marlies Tjallingii: Vrede kun je leren: Geweldloos Communiceren & NLP

Geweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg verrijkt met NLP toepassen in conflictsituaties.

 *** 

 

Middagworkshops (14:30 – 16: 15)

*** 

Vilna van Betten: Free your brain, spring op de olifant!
Een leuke en makkelijk toepasbare ‘Body & Mind Reset’ voor een ieder die zich bevrijd wil voelen.

***

 

Anneke Dürlinger: Hoe maak je van je ‘tegen’standers je ‘mede’standers?

Twee concrete methodieken die je als trainer en teamleider kunt gebruiken om tot constructieve samenwerking te komen.

***

Marcel Hendrickx: De OCP-methodiek in het kader van perfectionisme

Methodiek voor (toekomstige) coaches voor de behandeling van perfectionisme, gebaseerd op het werken met delen vanuit NLP

***

Jolie Lancker en Angelieke Stikkel: NLP en LIP - het Levensfase Integratie Proces

Vanuit volwassenheid naar een toekomst met meer autonomie.

***

Wilbert Molenaar: mBraining – Communiceren en integreren van je 3 intelligenties

De wetenschap en oude wijsheidstradities komen samen in een nieuwe coachingsmethodiek voor therapeuten, coaches & trainers

Wacht niet te lang met inschrijven!

Aansluitend ben je van harte welkom voor een: 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering (17:00 – 18:00)

Voorlopige agenda:

1. Concrete voortgang bestuurlijke beloftes ALV 13-6-2017

2. Voorstel tot democratisering besluitvorming

3. Voorstel tot statutenwijziging

4. Aankondiging ALV 20 december 2017

5. Inventarisatie vragen en opmerkingen tbv ALV 20-12-2017