Sytse & Marlies Tjallingii

Vrede kun je leren: Geweldloos Communiceren & NLPGeweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg, verrijkt met NLP toepassen in conflictsituaties. Ook wel compassievolle communicatie genoemd.

Sytse en Marlies Tjallingii geven al jaren cursussen en workshops in conflictgebieden in Israel en Palestina, en in Kroatië en Servië. Zij hebben veel ervaring opgedaan met het combineren van NLP en Non-Violent Communication (NVC). De grondlegger van deze inmiddels wijd verbreide methodiek van Marshall Rosenberg is mede geïnspireerd door het gedachtegoed van Carl Rogers, Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

In Geweldloos Communiceren staan de metaforen van de Giraf en de Jakhals centraal. De Giraf staat voor het kijken vanuit de 3e positie en ook gemakkelijk in de 2e positie gaan. De Giraf heeft geleerd goed te observeren (1e stap) en dit te scheiden van de gevoelens (2e stap). Door de gevoelens uit te spreken en bewust te maken, kan duidelijk worden welke behoefte hieronder zit (3e stap). De 4e stap van kijken naar de opties om deze behoeften te vervullen, opent de weg naar alternatieve oplossingen in een conflict. Dus in plaats van 'Mijn behoefte is veiligheid en jij moet daarvoor zorgen', kun je zeggen: 'Wat kan ik zelf doen om mijn veiligheid te vergroten?' Of in NLP-termen: aan de kant van de oorzaak gaan staan. De laatste stap is te bedenken welke uitkomst er nodig is: Wat doe je? Welk verzoek heb je aan de ander?

Bij elk van deze stappen horen valkuilen. We noemen dit de taal van de jakhals. Bij de laatste stap zal de Jakhals iets eisen in plaats van het te verzoeken.

Je ontwikkelt in deze workshop tools om woede en geweld te voorkomen en te reageren vanuit begrip en het invoelen van behoeften van zichzelf en van de ander. We oefenen de vijf stappen van NVC en maken gebruik van enkele vooronderstellingen van NLP. Met plaatsankers doen we ook fysiek de stappen van de Giraffe en verkennen we de valkuilen van de Jakhals met eigen voorbeelden. Ondertussen passen we heel wat NLP toe. Je verkent zo wat Geweldloos Communiceren jou als NLP´er allemaal te bieden heeft.

Wat levert het op?
Als je aan deze workshop meedoet, kun je de 5 stappen van Geweldloos Communiceren met je eigen NLP-achtergrond combineren bij het hanteren van een conflict waarin je zelf betrokken bent of voor conflicten waarin anderen betrokken zijn.

Sytse Tjallingii is bioloog en NLP Trainer. Marlies Tjallingii is pedagoge, docent interculturele communicatie, trainer in geweldloos communiceren en NLP Master Practitioner. 

www.jeongekendevermogens.nl

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>