Vilna van Betten

Free your brain, spring op de olifant!Een bijzonder leuke en makkelijk toepasbare ‘Body & Mind Reset’ voor een ieder die zich bevrijd wil voelen

Het moment waarop iemand vastloopt, is neurologisch aantoonbaar. Verreweg het grootste deel van de verwerking van onze zintuiglijke indrukken vindt plaats buiten ons bewustzijn en gaat direct in ons limbisch systeem. De informatie bereikt het limbisch systeem dus eerder dan de neocortex, waardoor wij ons pas bewust worden van deze indrukken, nadat zij al in het limbisch systeem zijn verwerkt, compleet met bijbehorende emoties. Met andere woorden: onze hersenen ‘voelen’ al voordat wij ons daarvan bewust zijn en bereiden ons al voor op gedrag voordat wij dat zelf weten.

Wanneer we iets als ‘bedreigend’ ervaren komt ons brein in de overlevingsstand, aangestuurd vanuit de diepste lagen van het brein. De bekende ‘Fight or flight’-reacties zijn de eerste zelfbeschermingsmechanismen die dan optreden. Als dat niet kan of lukt volgt de ‘Freeze’-reactie. Freeze is dan het waarneembare gedrag wat men beschrijft als ‘vastlopen’ of als trauma. Wanneer wij in die ‘freeze’ blijven hangen en informatie niet door kan naar de neo-cortex, belemmert dat de de verwerking en de ontwikkeling van onze volledige potentie. De BMR-methode (Body & Mind Reset) is ontwikkeld om hier snel en effectief verandering in aan te brengen.

Tijdens deze workshop leer je hoe jij je ‘brein’ weer kunt bevrijden van welke ‘freeze’ dan ook, door op de metaforische olifant te springen! We oefenen met een handzame tool uit de BMR-methode om jezelf en de ander te bevrijden van datgene wat je nu belemmert of waar je vastloopt. De uitkomst van deze interactieve dynamische workshop is een ‘ladingvrij’ brein en lichaam, zodat alle paden weer open liggen voor volledige groei.

Aan bod komt theorie over het brein in relatie tot ‘vastlopen’ en trauma’s, een demonstratie en er is ruimte voor een oefening waarin je de aangeboden stof eigen maakt en direct in de praktijk kunt toepassen.

Zorg voor makkelijk zittende kleding en een ‘open mind’.

Vilna van Betten is moeder van 3 kinderen, lifecoach en (enter)trainster. Vilna is verbonden aan Vilna.nl en health care centre Corpus Mens.

www.vilna.nl

<< Vorige    Programma     Inschrijven     Volgende >>