NVNLP Najaarscongres 2019

Elke laatste zaterdag van mei en november vinden onze congressen plaats, waar leden gratis toegang toe hebben.

Het Najaarscongres van NVNLP, dat op zaterdag 30 november 2019 is gehouden, was alweer een groot succes.

In totaal bezochten 178 leden dit congres - een grote opkomst - en beoordeelden het totale congres met een dikke 8,0. Een cijfer, waar we trots op mogen zijn, ondanks dat het wat lager was dan het Voorjaarscongres (8,3). De workshops werden gemiddeld gewaardeerd op 7,5. Het ochtendprogramma kreeg gemiddeld een 7,4 en de workshops in de middag scoorden een gemiddelde van 7,5. De uitdaging voor het Voorjaarscongres, dat gehouden wordt op zaterdag 30 mei 2020 is om hoger te scoren dan we nu hebben gedaan.

Onder de personen, die het evaluatieformulier hebben ingevuld is een cadeaubon van Bol.com verloot. De prijs is gewonnen door Dieke Oldenziel. Gefeliciteerd!

 

Het programma van het Najaarscongres en een overzicht van de workshops die daar zijn gehouden kan je hieronder vinden.

9:15 uur - Welkom

9:45 uur - Opening door Elco Fritzsche (voorzitter)

9:50 uur - Lucas Derks - Inleiding op het congres

10.30 uur - Ochtendworkshops

13:00 uur - Lunch

14:30 uur - Middagworkshops

Na het congres is Algemene Ledenvergadering gehouden.

18:00 uur - Algemene Ledenvergadering

19:30 uur - Einde

Paradigmaontwikkeling rond psychologie en psychotherapie in relatie tot NLP

Lucas Derks

Hoe ziet Lucas de ontwikkeling van de psychologie en psychotherapie rondom en na het ontstaan van NLP. En ook wat kunnen we daarmee doen?

Het gaat om expliciete en impliciete zienswijzen, die echter de wereld kunnen verdelen en helen. Hoe klimmen we uit de verdeeldheid in beschouwingen in het voor de berokkenen zo onzekere veld van psychologie/therapie, waar iedereen graag geloofd te weten hoe het zit en zichzelf van zekerheden voorziet die daarna verdedigd moeten worden tegen twijfelzaaiers.

6 V's in teamvorming

Jan Jonk Bun

 Er bestaan een aantal basiselementen die de mate van succes van een team beïnvloeden. Deze basiselementen vormen de fundering van een team en worden weergegeven als de 6V’s:

 • Veiligheid
 • Vertrouwen 
 • Verbinding 
 • Verdraagzaamheid
 • Verantwoordelijkheid 
 • Voortgang

Wij hebben de teamtool “6 V’s in Teamvorming” ontwikkeld om deze basiselementen visueel te maken. Hiermee wordt de beleving van ieder teamlid direct zichtbaar per element. Op een interactieve wijze krijg je toegang tot kwaliteiten en valkuilen in de samenwerking, waarmee je direct aan de slag kunt.

 • Het helpt je om de ervaring van ieder teamlid te meten per V.
 • Het helpt je om van elk individueel beeld over de verschillende V’s te komen tot een gezamenlijk teambeeld, zodat iedereen precies weet wat er nodig is om het gewenste resultaat te behalen.
 • Het helpt je om afspraken te maken die voor het team van belang zijn.
 • Het helpt je om de informatie te borgen, zodat je in een later stadium de voortgang kunt meten en op deze manier continu bezig blijft met de doorontwikkeling van je team.
 • Met deze tool heb je een basisinstrument dat je kunt gebruiken om een teamtraject op in te richten waarbij alle elementen die een rol spelen in “de relatie” aan bod komen.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de tool en kun je zelf ervaren hoe het werkt. Je krijgt ook een interventietechniek mee die je helpt om per V een doorvertaling te maken naar concreet gedrag, zodat jouw teams op 1 lijn komen en direct aan de slag kunnen met werken aan hun dreamteam!

Deze workshop is voor Practitioners en Masters.

Website: www.nexuscoaching.nl

De race is al begonnen, ben jij al on track? Inleiding in mentale kracht.

Jeroen Rensel

Elke dag worden er ambitieuze doelen opgesteld, zowel in de privésfeer als in het bedrijfsleven. En even zo vaak worden deze doelen niet of nauwelijks behaald.  De oorzaak hiervan ligt niet zozeer in de drive om het doel te behalen of de ambitie van het doel, maar veelal in het onjuist opstellen van deze doelen en het  niet inzetten van de benodigde mentale kracht. De workshop bestaat uit zowel theorie als praktijkoefeningen. Er is ruimte voor persoonlijke vragen welke op groepsniveau worden uitgelegd.

Deze workshop is voor iedereen (trainers, coaches en professionals) die wil leren, en daarmee voor jezelf of voor een ander te gebruiken, hoe je doelen op een juiste manier kunt opstellen en bovenal hoe je mentale kracht kunt gebruiken om deze doelen nu wel eens te behalen.

Website: www.rnsl.nl

MatriXmethode, trauma oplossen in de eigen blackbox door de eigen regie

Ingrid Stoop

 

Mensen met trauma's maakten situaties mee waar ze niet over durven, willen, mogen en kunnen praten. Het is te erg, het is privé, het is (beroeps)geheim en/of de woorden zijn er niet voor te vinden.

In de eigen blackbox staat het trauma opgeborgen, compleet met het plaatje, het geluid, het gevoel, de geur, de reuk en de gedachte.

Tijdens mijn NLP opleidingen leerde ik gerichte vragen stellen en 30 jaar verder is mijn manier van vragen stellen meer en meer concreet geworden om het trauma binnen één sessie blijvend te laten ontladen. De beleving wordt zorgvuldig onttriggerd.

Er wordt niets verteld over de inhoud, de persoon zelf draait aan eigen knopjes en gaat opgelucht weer eigen keuzes maken.

Website: www.matrixmethode.nl

Vilmax lifestyle

Vilma Winter-Joe

Deze workshop is niet voor iedereen. Alleen voor de NLP’ers die iets simpel willen leren. Het heet ‘VILMAX Lifestyle’. Eerst ‘goed’ met je zelf worden, om daarna ‘beter’ de ander te kunnen helpen.

‘VILMAX Lifestyle’ is een simpele theorie zonder teveel toeters en bellen. Het gaat om dat hartje, dat in je borst klopt. Zolang je leeft, klopt het ook. Het zit vol kleine dingen die we elke dag doen. Het klinkt ambitieus. Jawel dat is het ook. Zolang je niet mentaal NLP gepensioneerd bent. Wij leven in een nieuwe tijd. Je kunt je oude gedachten niet stoppen, wel stoppen ze te geloven.

Wist je dat onze brein zo lui is, om maar even naar beneden in het hartje iets op te halen?

Door jouw LEF, gaan we het samen beLEVEN.

In deze workshop neemt Vilma je mee in haar eigen privé leven, zonder taboe en je wordt vurig en confronterend besmet met simpele dingen die je bent vergeten. Dat je de hoop om een beter verleden gaat opgeven en volop voor de open deur van de toekomst kiest. En je hoeft echt niet ziek te zijn om ‘beter’ te worden.  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij willen iets nieuws leren, ongeacht hun NLP status.

Deze workshop is voor Practitioners en Masters.

Website: www.vilmawinterjoe.com

Waarom moeilijk blijven doen als het ook makkelijk anders kan

Jan Collewijn en Mark Nijman

De participatie samenleving eist van iedere deelnemer het mentale vermogen om weloverwogen keuzes te maken in alle contexten van het leven. Hiervoor heeft 4FIER de 4FIER GLi (Gezonde Leefstijl interventie) ontwikkeld.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de 4FIER GLi methode: Zolang het leven zich voltrekt volgens plan zijn we allemaal onbewust bekwaam. En soms zit het tegen. Iedereen krijgt wel eens te maken met tegenslag. Bij tegenslag moet je denken aan: ziekte, ontslag, overlijden, geboorte, scheiding, faillissement, ruzie, een ongeluk(je), pesten, discriminatie, vakantie, rood staan, etc.. Feitelijk kan alles dat stress oplevert als een tegenslag opgevat worden. Het is immers maar net welke betekenis wij zelf aan de gebeurtenis geven. Een ervaring blijft zich herhalen tot het leerelement dat erin opgesloten zit, is aangenomen voor ontwikkeling. 

Deze vooronderstelling duidt de functie van een tegenslag-ervaring. 

Bij negeren van het leerelement van de tegenslag ervaring, zullen we telkens als het ermee verbonden anker getriggerd wordt, de tegenslag-ervaring herbeleven. Op deze manier houden we onze ontwikkeling tegen en ons ‘lijden’ in stand.

In deze workshop leer je hoe je tegenslag-ervaringen positief herkadert, in dienst van mentale ontwikkeling en emotionele groei. 

Deze methode geeft je zelfbewustzijn een boost en zet de turbo aan op het praktisch toepassen van je vakbekwaamheden. We gaan elkaar en ieder voor zichzelf, in 8 stappen de Neurologische Niveaus inzetten voor eenvoudig, constructief en pragmatische ontwikkeling. 

Tijdens deze overzichtelijke ‘ontwikkel reis’, ervaar je zelf hoe het is om intrinsiek gemotiveerd destructief gedrag, spelenderwijs in te sluiten. Om vervolgens door transformatie, de negatieve ervaring, als brandstof voor ontwikkeling aan te wenden, in dienst van persoonlijk welzijn.

Website: www.4fier.nl

De ontwikkeling van een ruimtelijke, op NLP gebaseerde psychische diagnose

Lucas Derks

Veel NLP-coaches en psychotherapeuten stuiten erop, dat er in de reguliere psychotherapeutische, psychiatrische hulpverlening gebruik wordt gemaakt van een complexe psychodiagnostische terminologie. Dat kan al spelen bij clienten die via een arts komen of in contact met GGZ of ziektenkostenverzekering.

Binnen NLP-opleidingen spelen officiële psychische diagnostische benamingen een heel geringe rol. En vaak zien we ook geen verband tussen de diagnoses en de gekozen behandelingen: waardoor het voor de meestal zeer praktisch ingestelde NLP-ers niet de moeite waard lijkt zich hierin te verdiepen.

Vanuit het werken met NLP - tijdlijnen en het sociaal panorama en enkele andere benaderingen - heeft zich impliciet een vorm van diagnostiek ontwikkeld, waarbij het verband met de gekozen interventies juist heel sterk is. Deze diagnostiek is nog in ontwikkeling, maar al heel bruikbaar. In deze workshop zal deze worden voorgesteld en ook aan de praktijk worden gekoppeld. 

Deze workshop is voor Practitioners en Masters.

Website: www.somsp.com en www.shop.somsp.com

Neurolinguistische gespreksvoering

Adriana Adriaanse en Cathelijne Grobbee

Bewust Luisteren en Vragen Stellen (hoe doe je dat?)

(Deze workshop is VOL. Inschrijvingen op deze workshop zullen niet worden gehonoreerd.)

Tijdens de vele certificatietesten van mijn NLP opleidingen bij deHOMMe viel mij meer en meer op hoe matig er vaak gescoord werd op een goed gestructureerd gesprek met de juiste vragen. Niet slecht maar het kan zoveel beter!

Integratie van de NLP stof vraagt natuurlijk om oefenen en herhalen, maar daar is een NLP opleiding meestal te kort voor, mede door de vele onderwerpen die ook belangrijk zijn. Om duidelijker inzicht te hebben in wat er allemaal komt kijken bij gespreksvoering en de samenhang tussen Neuro en Linguïstiek leg ik een bewustere relatie tussen beiden. 

Tijdens de 2,5 uur in de workshop geef ik een theoretische introductie en een demonstratie met twee deelnemers voordat deelnemers zelf gaan oefenen.

In het programma kom je bekende stof tegen die om verdieping en een betere integratie vraagt. Je leert informatie sneller te plaatsen in een innerlijke denkstructuur waardoor je grip houdt op het gesprek, in de grote lijnen en in de details. Je stuurt onopvallend naar de antwoorden die je verlangt. 

Uitgangspunten:

De vraag stuurt het antwoord! welk antwoord wil je hebben? welke vraag past daarbij!

Taal kadert de ervaring.

Een hand-out maakt deel uit van de workshop

Master niveau (met practitioner en master kennis):

 1. Backtrack (nuttige/nutteloze backtrack, de essentie in de zin wordt vaak niet gehoord)
 2. Sort by other (mensen luisteren teveel via het eigen model vd wereld)
 3. Metamodel is relatie tot referentie, diepte en oppervlakte structuur
 4. Neurologische niveaus (direct informatie op het juiste level plaatsen) 
 5. Criteria, mentale & emotionele waarden gekoppeld aan de niveaus en chunksize
 6. Overtuigingen in een metastructuur ( gekoppeld aan verleden heden toekomst)
 7. Fairwitness, wanneer wel/niet en waarom

Deze workshop is voor Masters en ook voor geïnteresseerde Practitioners.

(Deze workshop is VOL. Inschrijvingen op deze workshop zullen niet worden gehonoreerd)

 Website: www.adriana-adriaanse.nl

NLP en pijnverwijdering

Monique Vrolijken

De pijnverwijderingsmethodiek OldPain2Go is een simpele en revolutionaire methode om mensen met chronische pijn te helpen pijnvrij te worden.

In Nederland lijden 3,4 miljoen mensen aan chronische pijn en elk jaar komen daar duizenden mensen bij. Zij hebben vaak ernstig last van bijverschijnselen van pijnstillers en de pijn heeft een grote negatieve impact op alle facetten van het leven.

OldPain2Go is een methodiek ontstaan uit o.a. een NLP techniek en daarna verder ontwikkeld door Steven Blake in Engeland. Zij bevat onder meer BreinOnderhandeling, Automatische Somatiek verwijdering en Automatische Rapid Eye Movement. De resultaten zijn blijvend en het gemiddeld slagingsresultaat is 94%.

NLP Practitioners kunnen OldPain2Go naadloos invlechten met hun eigen werkwijze, de methodieken vullen elkaar bijzonder goed aan.

In de workshop wordt een duidelijke uitleg gegeven over de de methodiek , de 1-daagse opleiding, de toepassing hoe dit toe te voegen aan NLP en er wordt een live demonstratie gegeven in pijnverwijdering. Monique Vrolijken (o.a. NLP Master Practitioner & NLP Persoonlijk Begeleider) deelt graag haar enthousiasme over deze mooie methodiek in combinatie met NLP, aangevuld met ervaringen van dankbare cliénten. Zij deelt de missie van Steven Blake: zo veel mogelijk mensen wereldwijd pijnvrij!

Website: www.mindyourself.nl/nl/oldpain2go

NLP submodaliteiten en de 5 elementen

Rajah Sagarajah

Het thema van dit congres “ruimtelijke toepassingen en verdiepingen van NLP” komt terug in de gedachtegang van Not Lying inner Person. Met name het element ruimte, deze is de bron van kennis voor onze mind en onze zintuiglijke waarnemingen.  Heb je het over verschillen dan heb je het over objecten en heb je het over overeenkomsten, dan heb je het over de ruimte.  Het doel van deze workshop is om volledigheid en samenhang te geven aan jouw zintuiglijke waarnemingen.  

Tijdens deze workshop wordt de relatie tussen NLP submodaliteiten en de 5 elementen (aarde, water, vuur, lucht en ruimte) uitgelegd. We gaan verder in op het element ruimte. De correlatie tussen mind en ruimte wordt besproken. De volgende onderwerpen: synchronisatie, intuïtie en spiritualiteit zijn ook gelinkt met het element ruimte en komen ter sprake.  

Deze workshop bevat oefeningen die je helpen om het karakter van de elementen te begrijpen. Oefeningen bestaan uit mindfulness oefeningen. Voor elk element is er een oefening.

Website: www.rajaveda.nl

Reflectief & verdiepend schrijven over NLP

Liesbeth Meuldijk

Deze workshop is voor wie houdt van handmatig schrijven & innerlijk reflecteren, oftewel Reflectief Schrijven over NLP.  Door al schrijvende je gedachten op papier te zetten, komen onverwachte dingen naar voren. Je leegt als het ware je hoofd. 

Schrijven geeft inspiratie vanuit de pure ziel. Het geeft verwondering over wat er dan opborrelt vanuit diepere niveaus.  Het doel is te schrijven, vooral voor jezelf en vanuit wat de pen daarbij brengt. 

Wat je zo schrijft, komt vanuit het onbewuste brein naar voren. Je krijgt nieuwe inzichten, bijvoorbeeld waarom je voor NLP koos, hoe je het gebruikt, wat het je brengt, geeft of doet. 

Verschillende invalshoeken vormen de basis: trefwoorden, vooronderstellingen, kleine gedichtjes, korte en wat langere schrijfopdrachten.  Dit doen we in groepjes van 3 of 4 personen aan verschillende tafels. Je leest en deelt per tafel wat je wil delen of past. Er is geen goed of fout, geen ingaan op wat iemand zegt, geen commentaar.  Een “dankjewel” is voldoende en precies dat is er mooi aan: onvoorwaardelijk, oordeelloos luisteren.

Voor iedereen die zin heeft om te schrijven, je hebt geen schrijfervaring nodig. Neem een schrijfbloc mee en je favoriete pen.

Website: http://www.blijvanbinnen.nl