Polariteit – een reis door de wereld van de tegenstellingen

Het woord polariteit is op zich mooi gevormd en heeft in zichzelf al de tegenstelling besloten. Polair gaat uit van tegengestelde grootheden wat vaak wordt uitgedrukt in positief en negatief. Om een polariteit te kunnen vormen moet eerst dualiteit bestaan. Zonder tegenstellingen, geen tegenkracht. Daarom starten we onze workshop met het onderzoeken van dualiteit en de energie die daar mee gepaard gaat.  Een van de meest bekende (hoewel vaak onderbelichte) tegenstellingen waar we in NLP mee te maken hebben is wereld versus wereldmodel. Een externe wereld die we niet kunnen waarnemen en een interne wereld die net doet alsof hij de buitenwereld is. Juist door het onbegrip of de onbekendheid met deze tegenstelling komen veel mensen in de problemen.

Een ander duaal systeem is verstand versus emotie. Waarbij we in een wereld leven waarin verstand het voor zover we nu kunnen zien heeft gewonnen van emotie en daarmee een polariteit in zichzelf heeft gecreëerd. Deze bi-polaire (niet DSM-V gerelateerde term) manier van bestaan zorgt bij een hele wereldbevolking voor zeer frequente en vaak heftige kortsluiting in het brein. De uitingen hiervan zien we zowel op individueel niveau als op het wereldtoneel uitspelen.

De polariteit tussen verleden en toekomst. Een constant krachten spel tussen hadden en willen.
NLP klopt zich nogal op de borst aangaande het zeer specifiek werken met outcomes. Het zorgt er mede voor dat veel mensen in de valkuil stappen van leven naar een mogelijke toekomst toe en geven hun heden op te gunste van een outcome georiënteerd leven.Wat kun je leren in deze workshop?Hoe bereik je nu in dergelijke duale situaties een moment van rust in het oog van de storm. Hoe kunnen we werkelijk meta worden ten opzichte van de denker en de gedachte. In deze workshop gaan we deze en wellicht nog andere vragen van verschillende kanten bekijken (polariteit) om er met elkaar achter te komen hoe we polariteit kunnen opheffen door in balans te komen, of hoe we door in balans te komen polariteit opheffen. Daarnaast is het natuurlijk super interessant om te ontdekken hoe polariteit aan de basis van beweging en schepping ligt, en hoe we, wanneer polariteit  er toch al is, het kunnen gebruiken om ons leven op creatieve, of liever scheppende wijze makkelijker op de rit kunnen krijgen.
Rob KampsRob Kamps is directeur van BPD (Bureau Personal Development). Voor meer informatie over Rob zie
https://bpdtraining.nl/over-bpd/trainers/trainer-rob-kamps/

<ga terug naar de pagina van het congres>