Oproepen en vacatures

De NVNLP is in beweging! Sinds juni 2017 wordt er op diverse vlakken hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening naar de leden. Iedereen is welkom om hier in woord en daad aan bij te dragen. Heb je ervaring, affiniteit of gewoon tijd en zin om mee te doen in deze inspirerende fase van transitie, stuur dan een mail naar bestuur@nvnlp.nl om je interesse kenbaar te maken voor een van de volgende gebieden:

Werkgroep ICT
We zoeken mensen die willen helpen de bestaande informatievoorziening te updaten, als lid van een (permanente) werkgroep ICT. Het doel is de informatievoorziening van de NVNLP gebruiksvriendelijk en optimaal in te richten voor de doelgroepen van de NVNLP, zoveel mogelijk gebruikmakend van bestaande platforms. Lees meer...

Commissie AVG
Als gevolg van de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wil het bestuur een commissie in het leven roepen, die de gevolgen van de AVG voor de NVNLP in kaart brengt en concrete voorstellen doet (en eventueel uitvoert) zodat de NVNLP aan de AVG voldoet. Hiervoor zijn we op zoek naar personen die bekend zijn met de AVG (al dan niet met een juridische achtergrond) die hier op korte termijn tijd in willen steken.

Statutencommissie
Op 20 december heeft de ALV ingestemd met een statutenwijziging, om de invoering van een gekozen ledenraad mogelijk te maken. We zijn nog op zoek naar twee personen die hier enige ervaring mee hebben (al dan niet met een juridische achtergrond) en hier op korte termijn tijd in willen steken.

Kandidaten Ledenraad
Voor de gekozen ledenraad hebben zich inmiddels 35 leden aangemeld, dus voldoende om de beoogde 25 leden te kunnen laten kiezen. Toch blijven we leden aanmoedigen zich kandidaat te stellen, danwel mee te denken in het proces naar de verkiezingen toe om de werkwijze van dit nieuwe belangrijke democratische orgaan mee te helpen bepalen.

Oefengroepen en -ruimtes
Repetition is the mother of skill, luidt het gezegde. Via oefen- en intervisiegroepen kun je met gelijkgestemden laagdrempelig blijven werken aan het verbeteren en uitbreiden van je vaardigheden en inzichten. We zoeken mensen die dit voor de diverse regio's mee wilen helpen faciliteren en inzichtelijk maken. En mensen die zelf een oefengroep willen faciliteren binnen de eigen woonplaats of regio en/of een geschikte ruimte beschikbaar hebben, kosteloos of tegen kostprijs. 

Marktonderzoekers en/of modelleurs
Wie heeft er toegang tot studenten (HES) die marktonderzoek kunnen uitvoeren rondom NLP, INzicht en onze andere media? Ook zoeken we mensen die andere verenigingen willen modelleren om best practices binnen onze eigen organisatie te kunnen toepassen. Wie heeft ervaring met andere verenigingen en wil bijdragen aan een modelleeronderzoek: Wat kunnen we van andere verenigingen leren?

Bestuursleden m/v
Voor de komende jaren zoeken we leden die het bestuur willen versterken op nader te bepalen dossiers. Gevraagd wordt een aantoonbare ervaring en affiniteit met NLP enerzijds en met eigen belang overstijgende activiteiten anderzijds, naast voldoende beschikbare tijd om de desbetreffende portefeuille goed vorm te kunnen geven. Lees meer...

(Gast-)Redacteur Inzicht - papier en online
Wil jij een bijdrage leveren aan de informatievoorziening naar de leden via INzicht en onze nieuwe website? We zoeken zowel vaste redacteurs die mee willen helpen met elk kwartaalmagazine, als een groot aantal gast-redacteurs die binnen het eigen specialisme bijvoorbeeld een keer per (half) jaar interessante copij willen aanleveren, bijvoorbeeld onderwijs, zorg, leiderschap, beweging, kunst, sport, etc.