Op zoek naar professionele ondersteuning?

De NVNLP helpt je graag het eerste contact te leggen met professionele NLP-trainers, coaches en therapeuten. Een NLP professional heeft na de NLP Master Practitioner minimaal één gecertificeerde vervolgopleiding met goed gevolg afgerond tot trainer, coach, mediator, counselor of therapeut *).

Kies bovenaan dit venster om iemand te vinden.

De NVNLP gaat ervan uit dat iedereen erbij gebaat is als mensen via NLP effectiever kunnen leren waarnemen, denken, voelen en handelen. Daarom gunnen we jong en oud een NLP opleiding bij een van de aangesloten instituten. Gewoon omdat we geloven dat een leven lang leren de meest logische weg is naar meer kwaliteit van leven. 

Natuurlijk kun je NLP ook in andere vormen inzetten. De methodiek leent zich uitstekend voor maatwerk, bij veranderingen binnen organisaties, je eigen werksfeer of privéleven. De NVNLP helpt je graag het eerste contact te leggen met professionele NLP-trainers en persoonlijk begeleiders.

Via de keuzelijsten hierboven kan je honderden mensen in Nederland en Vlaanderen vinden die NLP professioneel inzetten en beschikbaar willen zijn voor jouw vragen.

*) Vooralsnog scharen we de mediator onder de titel Coach en de counselor onder de titel Therapeut.