Welkom bij de NVNLP

De NVNLP is de vereniging voor NLP-beoefenaars in Nederland en Vlaanderen. Vanuit onze doelstelling om een kwalitatieve toepassing van NLP te bevorderen, willen wij een thuisbasis bieden aan iedereen die enthousiast is over NLP en onze doelstellingen en de vooronderstellingen van NLP onderschrijft.

Dat betekent dat als jij minimaal een NLP Practitioner opleiding gevolgd hebt, je van harte welkom bent om het lidmaatschap van onze vereniging aan te vragen. Het lidmaatschap betekent dat jij ervoor openstaat je eigen persoonlijke ontwikkelingsweg te vervolgen. Bijvoorbeeld door je verder te professionaliseren via erkende opleidingen tot bijvoorbeeld NLP Master Practitioner, trainer of persoonlijk begeleider.

Onze doelstelling conform artikel 2 van de statuten luidt:

Het bevorderen van de kwaliteit en het verbreiden van de toepassing van NLP en het ontwikkelen van NLP en NLP-beoefenaren in het Nederlandse taalgebied en daarbij streven naar een betere wereld.

Naast een praktische filosofie voor het vergroten van kwaliteit van leven, biedt NLP inzichten in de werking van ons zenuwstelsel. Op basis daarvan is een groot scala aan NLP-technieken ontwikkeld, waarmee iedereen een meer bewuste invloed kan uitoefenen op het eigen leven en dat van anderen. Vanuit de doelstelling te streven naar een betere wereld en de uitgangspunten die daar een concrete toetsbare invulling aan geven, streven de leden naar het verbeteren van hun eigen levenskwaliteit en desgewenst ook die van anderen, maar nooit ten koste van anderen of het grotere geheel. 

Wij heten je van harte welkom!

Namens het bestuur:

Elco Fritzsche (voorzitter)