Welkom bij de NVNLP!

Wij, de Nederlandse Vereniging voor NLP, zijn de thuisbasis voor NLP-beoefenaars in Nederland en België. Onze missie is het realiseren van een samenleving waarin mensen bereid zijn hun eigen wereldmodel en dat van de ander te onderzoeken zonder te oordelen. Iedereen die enthousiast is over NLP en deze visie onderschrijft, is van harte welkom bij onze vereniging.

 

 

Wat doen we?

We bewaken en bevorderen de kwaliteit van NLP en het toepassen en overdragen ervan. NLP beoefenaars en geïnteresseerden ontmoeten elkaar persoonlijk bij onze vereniging en wisselen kennis en ervaringen uit. Met respect voor systeem, natuur en ecologie van onszelf en de wereld om ons heen, dragen we bij aan een zo rijk mogelijk persoonlijk wereldmodel.

 

Waarom lid worden van de NVNLP?

 

Wat is NLP?

NLP is een (dynamische) verzameling van modellen en technieken om te komen tot gewenste en doelgerichte veranderingen op individueel niveau en in relatie met anderen, ontstaan vanuit de behoefte om succesvolle (of zelfs excellente) menselijke vermogens te doorgronden en overdraagbaar te maken.