Wat is het gevolg van inschrijving in het RKBO?

Een inschrijving in het RKBO is een erkenning als bedoeld in de hiervoor genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.
Let op: De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs. Door een splitsing van de instelling in twee instellingen, waarvan de ene wordt ingeschreven in het RKBO en de andere niet, wordt de reikwijdte van de vrijstelling beperkt.

Content van de vorige website Overzicht