Voordelen en voorwaarden

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP krijg je:

 • Alle voordelen van verbinding met een groot netwerk van professionele mede NLP-beoefenaars in Nederland en België
 • Een stimulerende omgeving voor het continueren van je eigen persoonlijke ontwikkeling
 • Toegang tot het NVNLP Voorjaarscongres elke laatste zaterdag van mei
 • Toegang tot het NVNLP Najaarscongres elke laatste zaterdag van november
 • Toegang tot de congressen is gratis voor leden die op dat moment tenminste 6 maanden lid zijn
 • Elk seizoen een nieuwe INZICHT - Tijdschrift voor NLP

Leden kunnen bovendien:

 • Makkelijk andere NLP’ers in de omgeving vinden voor oefengroepen, intervisie of andere vormen van samenwerking
 • Aansluiten op specialistische projectgroepen binnen het eigen interesse- of vakgebied
 • Meebesluiten over de koers en ontwikkeling van NLP in Nederland en België (geldt niet voor donateurs)
 • Voor de helft van de prijs adverteren in INZICHT

NLP-professionals die aan de NVNLP-kwaliteitscriteria voldoen komen bovendien in aanmerking voor een vermelding in het register van NLP Professionals.

De NVNLP stelt als voorwaarden voor het lidmaatschap:

 • Dat je onze missie, visie, strategie, het doel, de statuten, de ethische code en de gedragscode onderschrijft
 • Dat je een certificaat van een door ons geaccrediteerde NLP opleiding kunt overleggen (geldt niet voor donateurs)
 • Dat je de jaarlijkse contributie tijdig voldoet