Kwaliteitscriteria

Wanneer je kiest voor een NLP-opleiding van een instituut dat bij onze vereniging is aangesloten, dan mag je kwaliteit verwachten. De kwaliteitscriteria voor NLP-opleidingen worden voortdurend aangepast aan de veranderende tijd en inzichten. Hier tref je een overzicht aan van de criteria zoals deze op dit moment zijn vastgesteld.

In Nederland en Vlaanderen worden op vier niveaus opleidingen gegeven in NLP. Van elk tref je de aanvullende inhoudelijke criteria door erop te klikken:

  1. NLP Practitioner
  2. NLP Master Practitioner
  3. NLP Post Master
  4. NLP Trainersopleiding
    

De algemene criteria waar deze opleidingen die de algemene ledenvergadering van de NVNLP voor deze opleidingen heeft vastgesteld, zijn de volgende:

OpleidingsduurMinimale looptijd van een volledige NLP-opleiding is 5 maanden.

ContacturenMinimaal 130 netto contacturen (pauzes, niet-NLP-onderwerpen, zelfstudie, audio- en visueel materiaal en training randgebieden niet inbegrepen).

GroepsgrootteMinimaal 8 deelnemers, bij minder is overleg verplicht.

Aantal gekwalificeerde TrainersMinimaal 1, per 10 cursisten. Bij meer dan 20 cursisten 2 trainers.

Opleidingsassistenten en Aspirant TrainersEen opleidingsassistent assisteert de trainer bij de opleiding. Het opleidingsniveau is minimaal 1 opleidingsniveau hoger dan de opleiding waarbij hij/zij assisteert. Naast assistenten kunnen ook Aspirant Trainers ingezet worden. De Aspirant Trainer volgt de NLP Trainersopleiding bij een erkend instituut en is onder supervisie in opleiding. Binnen de 80/20-regel voor de Hoofdtrainer, geeft deze in het kader van de Trainersopleiding eigen onderdelen zelfstandig. De Aspirant Trainer ontvangt hiervoor een getuigschrift (certificaat).

Tot 10 deelnemers: 1 gekwalificeerde trainer en 1 opleidingsassistent en vanaf 11 deelnemers (en voor elk volgend 10-tal): 1 gekwalificeerde trainer, maar dan met 2 opleidingsassistenten om bij de oefeningen te helpen.

Aandeel opleiding Hoofdtrainer/Aspirant TrainersDe Hoofdtrainer verzorgt minimaal 80% van de netto contacturen. De Aspirant Trainer in opleiding verzorgt maximaal 20% onder supervisie van de Hoofdtrainer.

OefengroepenOefengroepen zijn verplicht (tussen de trainingsblokken) met supervisie van de trainer(s) en/of assistenten, evenals verslaglegging met opvolging hiervan door de trainer. Begeleiding geschiedt door de aspirant trainers dan wel opleidingsassistenten. Deze maken ook het verslag.

ZelfreflectieDe cursist houdt een logboek bij en/of wordt begeleid door een personal coach (of mentor) om het effect van het geleerde vast te leggen. De trainer houdt zicht op het leer- en ontwikkelingsproces en stuurt indien gewenst bij.

Deelname en verzuimDe cursist is voor certificatie verplicht om 80% van de contacturen te participeren. In geval van verzuim door overmacht is de trainer verplicht om de gemiste kennis in een alternatief traject aan te bieden.

CertificatieOm de gevolgde NLP-opleiding met succes en een NVNLP-kwaliteitszegel te kunnen afronden, is ten minste een ‘Proeve van Vaardigheid in NLP’ vereist. Bij de Practitionersopleiding is een korte ‘groepsdemo’ voor trainer, medecursisten (en gasten) over een onderdeel van de Practitionersopleiding verplicht en bij de opleiding voor Master Practitioner is het geven van een volwaardige ‘groepsworkshop’ van 0,5 tot 3.0 uur over een onderdeel van de geïntegreerde opleiding Practitioner en Master Practitioner verplicht. Bij de opleiding voor Post Master dient de cursist blijk te geven van volledige integratie.