Bediening van Zoom

Het Zoom scherm

Het scherm van Zoom ziet er als volgt uit:

Het scherm bevat de volgende onderdelen

  1. Het centrale gedeelte. Hierop is (a) het beeld van de spreker te zien, of (b) zijn de beelden te zien van alle deelnemers (mits zij hun camera hebben aangezet). Om te schakelen tussen (a) en (b) maak je gebruik van één van de knoppen aan de rechterbovenzijde van het scherm. Zie onder punt 3.
  2. Het onderste gedeelte van het scherm is gereserveerd voor een aantal functionele bedieningsknoppen. Niet alle knoppen zijn voor iedereen zichtbaar.
  3. Rechts bovenaan het scherm bevinden zich twee bedieningsknoppen waarmee de layout van het beeld kan worden aangepast.
  4. Een overzichtsscherm van de deelnemers aan de meeting/het webinar. Dit kan naar keuze aan of uit worden gezet.
  5. Het chat-gedeelte. Hier kunnen boodschappen worden gedeeld.

Hierna wordt per onderdeel uitgelegd wat de mogelijkheden zijn

De functionele bedieningsknoppen (2)

Zodra je met de muis over het Zoom beeld beweegt verschijnen de functionele bedieningsknoppen:

Mute/Unmute
Met behulp van de mute-knop zet je jouw microfoon-geluid aan of uit. Het kan zijn dat het aan- en uitzetten van de microfoon beperkt is. De moderator kan de microfoon uitzetten, dan wel het verzoek doen om je microfoon aan te zetten.
 
Start Video/Stop Video
Aan- of uitzetten van jouw camera.
 
Security
Deze knop zal voor de deelnemers niet zichtbaar zijn. Met deze knop worden een aantal beveiligingsfuncties geregeld voor de moderator van de meeting/webinar
 
Participants
Met behulp van deze knop wordt het overzicht van alle deelnemers aan- of uitgezet.
 
Polls
Deze knop zal voor de deelnemers niet zichtbaar zijn. Met deze knop is het mogelijk om een enquête onder de deelnemers te houden. Hiermee kan (bijvoorbeeld) het proces van stemmen tijdens een vergadering worden ondersteund.
 
Chat
Met behulp van deze knop wordt het chat-gedeelte zichtbaar of juist onzichtbaar.
 
Share screen
Met behulp van deze knop is het mogelijk om (gedeeltes van) jouw scherm te delen met anderen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om deelnemers een PowerPoint te laten zien. De moderator kan deze mogelijkheid uitzetten, dan wel het verzoek doen om een scherm te delen.
 
Record
Met behulp van de knop is het mogelijk om een video- of geluidsopname te maken van de meeting/het webinar. De moderator kan deze mogelijkheid aan- of uitzetten.
 
Breakout Rooms
Deze knop zal voor de deelnemers niet zichtbaar zijn. Breakout Rooms zijn 'mini-meetings', waarbij een deel van de deelnemers overleg kunnen plegen met elkaar. De moderator bepaalt de grootte en indeling van deze Breakout Rooms.
 
Reactions
Hiermee heb je de mogelijkheid om gedurende een korte tijd een emoji bij jouw scherm te laten zien.
 
End
Beëindigen van jouw deelname aan de meeting/het webinar.
 

Layout bedieningsknoppen (3)

Zodra je met de muis over het Zoom beeld beweegt verschijnen de layout bedieningsknoppen:

Speaker view/Gallery View
Hiermee heb je de mogelijkheid om alleen het beeld te zien van de persoon die op dat moment aan het woord is (speaker view) of de beelden te zien van alle personen, die op dat moment deelnemen (gallery view).
 
Enter full screen/Exit full screen
Hiermee heb je de mogelijkheid om full screen modus aan of uit te zetten. In de full screen modus zal het chat-gedeelte als een pop-up verschijnen. 
 

Overzichtsscherm deelnemers

Op het overzichtsscherm van de deelnemers kan je zien welke deelnemers op dat moment ingelogd zijn in de meeting/het webinar.

Door over je eigen naam te bewegen met de muis kun je een aantal functies uitvoeren

Eén van de functies die hier mogelijk is, is de functie "Raise Hand". Deze knop bevindt zich onderaan het overzichtsscherm van de deelnemers. 

Door de "Raise Hand" knop te gebruiken, wordt een 'opgestoken hand' zichtbaar voor de moderator. 

Op basis van de afspraken die zijn gemaakt, kan bijvoorbeeld de moderator hierop reageren.

Het chat-gedeelte

In het chat-gedeelte kunnen boodschappen worden doorgegeven. Hoe hiervan gebruik wordt gemaakt is natuurlijk afhankelijk van het soort meeting. Bij webinars bijvoorbeeld is deze functie heel handig voor het stellen van vragen tijdens het webinar.

Op de onderste regel is het mogelijk om een boodschap in te tikken en deze boodschap te delen met de deelnemers van de groep. Je kan er ook voor kiezen om een boodschap te zenden aan één individuele deelnemer.

Het is aan te bevelen om dit gedeelte van het scherm altijd te openen.