Aanmelden als lid

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk en naar waarheid in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me je op. Met deze inschrijving ga je akkoord met de voorwaarden en uitgangspunten van onze vereniging. 

 

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Vragen
Website informatie
Persoonlijke url
 
 
NLP Practioner opleiding   Afgerond? *
Instituut
Trainer(s)
Datum certificaat *Graag apart opsturen
 
Hoogst genoten NLP opleiding
Soort
Instituut*
Trainer(s)
Datum certificaatGraag apart opsturen
 
Vragen waar we later bij je op terug komen:
Wil je actief bijdragen aan de organisatie, zoals bestuur, werkgroepen?
Is er een specifiek toepassingsgebied waarmee je graag aan de slag wilt?
Op de website staan onze doelstellingen, voorwaarden en uitgangspunten beschreven.
Verklaar je je akkoord met het naleven en nastreven hiervan?
 
Lidmaatschap bedraagt € 100,- excl. BTW per kalenderjaar.
Ingangsdatum lidmaatschap:
Heb je nog vragen of opmerkingen voor ons?