NLP er worden de criteria

NLP-OPLEIDINGEN IN NEDERLAND, WAT WORDT ER GELEERD?

In Nederland wordt op vier niveaus opleidingen gegeven in NLP.:

1.NLP -  Practitioner opleiding
2.NLP Master Practitioner opleiding
3.NLP Post Master opleiding en
4.NLP Trainer opleiding
De criteria waar deze opleidingen minimaal aan moeten voldoen zijn door de NVNLP omschreven. Zij worden op de volgende pagina's gepubliceerd. Slechts die opleidingsinstituten die hun opleidingen staven naar deze criteria worden door de NVNLP als bonafide geaccepteerd en kunnen als zodanig geregistreerd worden bij de vereniging. Bij de certificering van opleidingen van bij de NVNLP aangesloten instituten kan het waarborg van de NVNLP op het certificaat worden vermeld.

De criteria vormen de minimum eisen waaraan een opleiding moet voldoen. Per aangesloten opleidingsinstituut kunnen additionele criteria worden toegevoegd die de individuele karakteristieke accenten bepalen van het instituut.

De NVNLP raadt eenieder die een opleiding in NLP wil volgen zich op de hoogte te stellen van de criteria die het instituut van keuze hanteert.

Kijk naar de lijst van geregistreerde opleidingsinstituten om te zien welk aangesloten instituut in uw omgeving voldoet aan de criteria van de diverse NLP-opleidingen.

Content van de vorige website Overzicht