Wat wordt in de P van NLP bedoeld met programmeren?

Het woord programmeren is als een computermetafoor. Het duidt op de wijze waarop wij ons wereldmodel omzetten in herkenbare en herhaalbare patronen en die als leidraad gebruiken om structuur te brengen in ervaringen met vergelijkbare inhoud. Patronen worden gevormd door waarnemingen en ervaringen te staven aan eerdere. Zo kunnen zij gerangschikt worden en op hun beurt ook weer als referentiemateriaal dienen bij nieuwe waarnemingen.

Content van de vorige website Overzicht