Deze instituten worden aanbevolen door de NVNLP

Onderstaande NLP-opleidingsinstituten zijn aangesloten bij de NVNLP en hebben zich gecommitteerd aan de NVNLP-kwaliteitsnormen voor hun NLP-opleidingen en trainers.

Disclaimer:
Met gebruik van het zegel geeft de gebruiker aan dat het certificerend opleidingsinstituut een begunstiger is van de NVNLP en daarmee de statutaire doelstellingen van de NVNLP ondersteunt. Elk gebruik van het zegel verplicht het instituut tot het betalen van de vastgestelde sponsorgelden. Met plaatsing van het zegel op certificaten geeft het opleidingsinstituut aan de richtlijnen van de NVNLP inzake trainingskwaliteit te kennen en ernaar te zullen streven ze te hanteren. De NVNLP kan niet beoordelen of dat in werkelijkheid ook het geval is.