Master Practitioner opleiding

NLP TECHNIEKEN

1. Metaprogramma's

Ontlokken, calibratie, toepassing, wijziging en flexibiliteit.
De 4 basis metaprogramma's: introvert/extravert, sensor/ intuitor, feeler/thinker, judger/perceiver.
Afgeleide en/of aanvullende metaprogramma's: benaderen/vermijden, intern/ extern referentiekader, mogelijkheid/noodzaak, globaal/specifiek, overeenkomst/ verschil, time sort en oriëntatie, opties/procedures, zelf/anderen, pro-actief/ reactief, primair interesse filter, overtuiging sort en tijdkader.

2. Waarden (Criteria)

Opvragen, kalibreren, verhelderen, toepassing, wijzigen.
Benader- en vermijdwaarden, instrumentele- en eindwaarden, waarden hiërarchie. Waarden systematiek.

3. Overtuigingen

Ontdekken, installeren, toepassen, verfijnen en veranderen.
Mate van zekerheid, mate van affirmatie.
Kernovertuigingen, overtuigingssystemen.

4. Uitbreiding Strategieën

Stroomlijnen en installatie, verhelderen en alternatieven.
Geneste TOTE's.
Emoties: Structuur, relaties en beheersing.

5. Uitbreiding Submodaliteiten

Toegang verkrijgen, patroonherkenning en verandering. Tijdelijke submodaliteiten, ruimtelijke submodaliteiten, drempelpatronen, compulsion blow-out, foreground/background.

6. Uitbreiding Tijdlijn-patronen

Ontdekken, genereren, gebruik, modificatie.
Verandering van emoties, verandering van tijdlijnen.
Meervoudige tijdlijnen, re-imprinting, compelling future.

7. Uitbreiding taalpatronen

SOM-patronen, intonatie-patronen; verankerde opdrachten, bedekte verandering van sub-modaliteiten, inductieve en deductieve taaltechnieken.

8. Uitbreiding Miltonwerk

Inductie methodieken, patrooninterruptie, overspoelen, verwarring, overload.
Meervoudig ingebedde metaforen.

9. Modelleren

Ontlokken, verklaren, replicatie, overdracht en gebruik.
Modelselectie, ontleden en afbakenen, informatie reductie en synthese.
Inside en outside modeling, contrastieve analyse.
Modelformatie, transfer, gebruik en test, modelleerverslag.

10. Uitbreiding patronen en technieken

Sliding ankers, contextual marking, logische levels en typering, structuur en alignement, decision destroyer.

11. Basis-presentatievaardigheden.

Presentatie-ontwerp, groepsrapport, Satir-categorieën, congruentie, feedback.

Content van de vorige website Overzicht