Van A naar B via B

Caspar Verhees

Hoe ziet de gedroomde toekomst eruit? Met welke verhalen creëer je een bedding van waaruit men op reis wil gaan? Hoe geef je met future stories richting aan jezelf en anderen? In de workshop “van A naar B via B” gebruik je jouw fantasie om met de juiste ingrediënten, betekenisvolle micro stories te maken en te vertellen. Verhalen met een onverwachte wending. Verhalen die raken en klank geven aan wat is en wat kan zijn. Verhalen die er om vragen verteld te worden. Welke verhalen wil jij ontsluiten?

“Een collega belde. Of ik een zin wist waarmee zij een ander tot pro-activiteit kon aansporen. Ik kende de case en wilde meteen een suggestie doen. "Zal ik eerst laten horen wat ik heb?", vroeg ze. Oeps, natuurlijk. Ik was te snel. Ze had een prima tekst. Ik kon haar nu een gerichte tip geven, waarmee zij de acceptatie van haar boodschap aan die ander kon vergroten. Een leermoment voor ons beiden”. 

Het doel van de workshop is om met (micro) stories bewustwording en beweging te creëren bij jezelf en anderen, patronen te doorbreken op overtuigings- en gedragsniveau. 

De workshop is geschikt voor allen. Het accent ligt op de toepassing binnen een professionele context. 

Zie voor meer informatie over Caspar Verhees: www.feedbackconsulting.nl  

 

Voorjaarscongres NVNLP 2023 Overzicht