Twijfel is het begin van wijsheid

Anneke Durlinger

Charles Saunders Peirce, de grondlegger van het pragmatisme, zei rond 1860: “Een brein in onrust streeft ernaar om een brein in rust te worden.” Een uitspraak die je kunt vertalen als: wanneer we onzeker over iets zijn, dan streven we krachtig naar zekerheid; we bereiken zekerheid door het vormen van een overtuiging. Hebben we eenmaal een overtuiging gevormd, dan laten we deze niet gemakkelijk meer los en hebben we de neiging om alle feiten en waarneming zo te filteren dat we onze overtuiging kunnen hou­den.

Vooral in het begin van ieders leven worden op onbewust niveau naar aanleiding van opgedane ervaringen veel conclusies getrokken en over­tuigingen gevormd. 
Ervaringen hebben hoe dan ook energetische impact. Conclusies zijn dan veelal nog niet in het vat van woorden gegoten, maar al wel bepalend voor het handelen van de betrokkene. 

Na afloop hebben de deelnemers ontdekt dat het twijfelen aan een overtuiging en het loslaten daarvan een belangrijke stap kan zijn in persoonlijke ontwikkeling en congruentie.

Minimaal NLP Practitioner.

Voor meer informatie over Anneke Durlinger: www.annekedurlinger.com

Najaarscongres NVNLP 2023 Overzicht