Voordelen en voorwaarden

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP krijg je:

 • Alle voordelen van verbinding met een groot netwerk van professionele mede NLP-beoefenaars in Nederland en België
 • Een stimulerende omgeving voor het continueren van je eigen persoonlijke ontwikkeling
 • Toegang tot het NVNLP Voorjaarscongres elke laatste zaterdag van mei
 • Toegang tot het NVNLP Najaarscongres elke laatste zaterdag van november
 • Toegang tot de congressen is gratis voor leden die op dat moment tenminste 6 maanden lid zijn
 • Elk seizoen een nieuwe INzicht - Tijdschrift voor NLP
 • Gebruik van de NVNLP-App met toegang tot contactgegevens van alle leden die daar toestemming voor geven

Leden kunnen bovendien:

 • Makkelijk andere NLP’ers in de omgeving vinden voor oefengroepen, intervisie of andere vormen van samenwerking
 • Aansluiten op specialistische projectgroepen binnen het eigen interesse- of vakgebied
 • Meebesluiten over de koers en ontwikkeling van NLP in Nederland en België
 • Voor de helft van de prijs adverteren in INzicht

NLP trainers en/of persoonlijk begeleiders die aan de NVNLP-kwaliteitscriteria voldoen krijgen bovendien een vermelding in het register van NLP Trainers & Persoonlijk Begeleiders.

De NVNLP stelt als voorwaarden voor het lidmaatschap:

 • Dat je onze statuten en uitgangspunten onderschrijft
 • Dat je een NLP Practitioner-certificaat kunt overleggen
 • Dat je de jaarlijkse contributie van €100,- excl btw tijdig voldoet

 Als je uitsluitend een certificaat kan overleggen van een instituut dat niet is aangesloten bij de NVNLP, dan kom je uitsluitend in aanmerking voor het aspirant-lidmaatschap.