Voordelen, voorwaarden en contributie

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP krijg je:

 • Verbinding met een netwerk van professionele mede NLP-beoefenaars in Nederland en België.
 • Een stimulerende omgeving voor het continueren van je eigen persoonlijke ontwikkeling.
 • Toegang tot het NVNLP Voorjaarscongres elke laatste zaterdag van mei.
 • Toegang tot het NVNLP Najaarscongres elke laatste zaterdag van november.
 • Toegang tot de congressen is gratis voor leden die op dat moment tenminste 6 maanden lid zijn.
 • Periodiek het tijdschrift INZICHT.

Als lid kun je bovendien:

 • Gemakkelijk met andere NLP-ers samenwerken via oefengroepen, intervisie of andere vormen van samenwerking.
 • Aansluiten bij of opzetten van specialistische projectgroepen binnen het eigen interesse- of vakgebied.
 • Meebesluiten over de koers en ontwikkeling van NLP in Nederland en België (geldt niet voor leden-donateurs).
 • Voor de helft van de prijs adverteren in INZICHT.
 • In aanmerking komen voor een vermelding in het register van NLP Professionals (mits je voldoet aan NVNLP-kwaliteitscriteria).

De NVNLP stelt als voorwaarden voor het lidmaatschap:

 • Dat je onze missie, visie, strategie, het doel, de statuten, de ethische code en de gedragscode onderschrijft.
 • Dat je een certificaat van een door ons geaccrediteerde NLP opleiding kunt overleggen (geldt niet voor leden-donateurs).
 • Dat je de jaarlijkse contributie tijdig voldoet.

De kosten van het lidmaatschap bedragen:

 • € 121,- voor elk kalenderjaar
 • Voor het eerste kalenderjaar bedraagt het lidmaatschap:
  • € 121,- als je lid wordt tussen 1 januari en 1 juni 
  • € 60,50 als je lid wordt tussen 1 juni en 1 december
  • € 0,- als je lid wordt na 1 december