Welkom bij de NVNLP!

De NVNLP is de vereniging voor NLP-beoefenaars in Nederland en Vlaanderen. Vanuit onze doelstelling om een kwalitatieve toepassing van NLP te bevorderen, willen wij een thuisbasis bieden aan iedereen die enthousiast is over NLP en onze doelstellingen.

Onze doelstelling conform artikel 2 van de statuten luidt:

HET STIMULEREN EN BEKENDHEID GEVEN AAN NEURO LINGUÏSTISCH PROGRAMEREN (HIERNA TE NOEMEN: NLP) ALSMEDE HET BEVORDEREN EN BEWAKEN VAN DE KWALITEIT VAN NLP BINNEN HET NEDERLANDS TAALGEBIED, EN HET VERRICHTEN VAN AL WAT HIERMEE VERBAND HOUDT OF DAARTOE BEVORDERLIJK KAN ZIJN.

Naast een praktische filosofie voor het vergroten van kwaliteit van leven, biedt NLP inzichten in de werking van ons van ons brein en ons lichaam. Op basis daarvan is een groot scala aan NLP-technieken ontwikkeld, waarmee iedereen bewust invloed kan uitoefenen op het eigen leven en dat van anderen. Dit opent de mogelijkheid om op individueel niveau de eigen levenskwaliteit te verbeteren en desgewenst ook die van anderen. Uitgangspunt bij de NVNLP is wel, dat dit nooit te koste mag gaan van anderen of het grotere geheel.

Interesse

Als je geïnteresseerd bent in NLP, ben je van harte welkom om je bij onze vereniging aan te sluiten en je eigen persoonlijke ontwikkelingsweg te vervolgen. 

Personen die tenminste een door ons geaccrediteerde NLP-opleiding hebben gevolgd komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Personen die niet aan dit criterium voldoen kunnen zich aanmelden als donateur. De rechten en plichten van een lid en een donateur zijn gelijk met uitzondering van stemrecht: alleen leden hebben stemrecht.

Ethiek

Indien je je aansluit bij de NVNLP betekent dat, dat je onze ethische code en onze gedragscode onderschrijft en je daarnaar gedraagt. 

 

Wij heten je van harte welkom!

Namens het bestuur:

Elco Fritzsche (voorzitter)